Teleskoptruck Kurs(C1 & C2)

Arbeidstilsynet har nå formelt iverksatt ordningen med sertifisert sikkerhetsopplæring klasse C1 og C2 for teleskoptruck. Teleskoptrucken har hengt i "løse luften" i mange år med uklare krav til opplæring og uten en formell opplæringsplan. Arbeidstilsynet legger ikke opp til noen overgangsordning, da dette kun brukes i forbindelse med ikrafttredelse av nye regler. Det betyr at alle som skal betjene slike maskiner må ha sertifisert opplæring. Ordningen gjelder fra 2009.

Slik ordningen er lagt opp er grunnlaget sertifisert opplæring på truck, lastebilkran eller masseforflytningsmaskin. For å få rett til klasse C1 (teleskoptruck) eller C2 (rundtomsvingende teleskoptruck) må det gjennomføres 6,5 timers teorikurs samt 4/8 eller 8/16 timers praksis.

Opptakskrav for å kunne gå på dette kurset:

•Truckførerbevis (sertifisert opplæring)

Masseførerbevis (sertifisert opplæring)

•Lastebilkran G8 (sertifisert opplæring)

Kurset kan gjennomføres på kveldstid, dagtid eller i en helg, alt etter hva som passer.

Eksempler på C1 og C2

Våre kurstyper

  • All
  • Kran
  • Sikkerhet
  • Truck
load more hold SHIFT key to load all load all

Vi holder mange forskjellige kurs!

Har du eller din bedrift behov for sertifissering? bruk vårt forespørsel-skjema her!

Send uforepliktende forespørsel